Skoltransporter för förskola och grundläggande utbildning

Hur genomförs skoltransporter i förskolan och inom den grundläggande utbildningen?

I mars 2018 skickades en förfrågan om skoltransporternas genomförande för förskolan och den grundläggande utbildningen ut till alla kommuner i Fastlandsfinland. Av 33 tvåspråkiga kommuner kom det in svar från 28 kommuner. Dessa fördelade sig som så att från Österbotten och Mellersta Österbotten svarade 12 kommuner av 14, från Nyland och Kymmenedalen svarade 13 kommuner av 16 och från Egentliga Finland svarade alla de 3 tvåspråkiga kommunerna.

Skoltransporter för elever i förskolan

I de kommuner som svarade på enkäten fanns det inte en enda skjutsberättigad elev i förskolan (som inte hade förlängd läroplikt eller var inom särskilt stöd) som har en skolväg på över 50 km. Däremot fanns det två elever i Egentliga Finland och fem elever i Nyland och Kymmenedalen som hade en skolväg som i en riktning var 20–50 km. De allra flesta skjutsberättigade förskole-eleverna hade en skolväg som var 5–10 km.  (Tabell 11.5.1)

Då det gällde elever med förlängd läroplikt eller inom särskilt stöd i förskolan fanns det i Egentliga Finland en elev som hade en skolväg som i en riktning översteg 50 km. I samma landskap fanns också tre elever med en skolresa som var 20–50 km. Men också inom denna kategori hade de flesta skjutsberättigade förskole-eleverna en skolresa som i en riktning var 5–10 km.  (Tabell 11.5.2)

Då det gällde tid för daglig skolresa inklusive väntetid, så fanns det bland de skjutsberättigade förskole-eleverna (som inte hade förlängd läroplikt eller var inom särskilt stöd) en elev i Egentliga Finland som hade en tid som överstiger 2,5 h. De allra flesta eleverna hade en daglig skolresa på under 1 timme. (Tabell 11.5.3)

Bland de skjutsberättigade förskole-eleverna med förlängd läroplikt eller inom det särskilda stödet hade de flesta en daglig skolresa på 1–2,5 h. I Nyland och Kymmenedalen hade dock alla dessa förskole-elever en daglig skolresa inklusive väntetid på under en timme. (Tabell 11.5.4)

Skoltransporter för elever inom grundläggande utbildningen 1–6

I de kommuner som besvarade vår enkät fanns det inte en enda skjutsberättigad elev inom grundläggande utbildningens åk1-6 som hade en skolresa på över 50 km i en riktning. De allra flesta eleverna hade en skolresa som i en riktning var 5–10 km. (Tabell 11.5.5)

Då det gällde elever med förlängd läroplikt eller inom särskilt stöd i åk 1–6 fanns det inte en enda skjutsberättigad elev som hade en skolresa på över 50 km i en riktning. Här hade den största gruppen skjutsberättigade elever en skolresa som var under 3 km i en riktning. (Tabell 11.5.6)

Det fanns endast två skjutsberättigade elever, som inte hade förlängd läroplikt eller särskilt stöd, i åk 1–6, båda i Egentliga Finland som hade en skolresa som dagligen översteg 2,5 h. De allra flesta skjutsberättigade eleverna i åk 1–6 hade en daglig skolresa på under en timme. (Tabell 11.5.9)

Bland skjutsberättigade elever med förlängd läroplikt eller inom särskilt stöd i åk 1–6 fanns det fem elever i Nyland och Kymmenedalen vars dagliga skolresa översteg 2,5 h. De allra flesta eleverna i denna grupp hade dock en daglig skolresa som understeg 1 h. (Tabell 11.5.10)

Skoltransporter för elever inom grundläggande utbildningen 7–9

Då det gällde skjutsberättigade elever (som inte hade förlängd läroplikt eller var inom särskilt stöd) inom den grundläggande utbildningen åk 7–9 fanns det två skjutsberättigade elever i Österbotten och Mellersta Österbotten som hade en skolresa som översteg 50 km. De allra flesta eleverna inom denna kategori hade en skolresa på 10–20 km. (Tabell 11.5.7)

Bland de skjutsberättigade eleverna med förlängd läroplikt eller inom särskilt stöd i åk 7–9 fanns det en elev i Nyland och Kymmenedalen som hade en skolresa som översteg 50 km. De allra flesta eleverna inom denna kategori hade en skolresa på 5–10 km. (Tabell 11.5.8)

Då det gällde tid för daglig skolresa, inklusive väntetid, för skjutsberättigade elever (som inte hade förlängd läroplikt eller var inom särskilt stöd) i åk 7–9 fanns det i Egentliga Finland 273, i Nyland och Kymmenedalen 47 och i Österbotten och Mellersta Österbotten 10 elever som hade en skolresa som översteg 2,5 h. De allra flesta skjutsberättigade eleverna i åk 7–9 hade en skolresa på 1–2,5 h dagligen. (Tabell 11.5.11)

Bland de skjutsberättigade eleverna med förlängd läroplikt eller inom särskilt stöd i åk 7–9 fanns det 1 elev i Egentliga Finland, 13 i Nyland och Kymmenedalen och 1 i Österbotten och Mellersta Österbotten vars dagliga skolresa översteg 2,5 h. De flesta eleverna i denna kategori hade en skolresa på 1–2,5 h.  (Tabell 11.5.12)

 

 

Tabell 11.5.1. Resa i en riktning för skjutsberättigade elever inom förskolan

Källa: enkät

Tabell 11.5.2. Resa i en riktning för skjutsberättigade elever med förlängd läroplikt eller inom särskilt stöd i förskolan

Källa: enkät

Tabell 11.5.3. Tiden för daglig skolresa inklusive väntetid för skjutsberättigade förskole-elever (minst 3 dagar/vecka)

Källa: enkät

Tabell 11.5.4. Tiden för daglig skolresa inklusive väntetid för skjutsberättigade förskole-elever med förlängd läroplikt eller särskilt stöd (minst 3 dagar/vecka)

Källa: enkät

Tabell 11.5.5. Resa i en riktning för skjutsberättigade elever inom grundläggande utbildningen 1-6

Källa: enkät

Tabell 11.5.6. Resa i en riktning för elever med förlängd läroplikt eller inom särskilt stöd inom grundläggande utbildningen 1-6

Källa: enkät

Tabell 11.5.7. Resa i en riktning för skjutsberättigade elever inom grundläggande utbildningen 7-9

Källa: enkät

Tabell 11.5.8. Resa i en riktning för elever med förlängd läroplikt eller inom särskilt stöd inom grundläggande utbildningen 7-9

Källa: enkät

Tabell 11.5.9. Tiden för daglig skolresa inklusive väntetid för skjutsberättigade elever inom grundläggande utbildningen 1-6 minst 3 dagar/vecka)

Källa: enkät

Tabell 11.5.10. Tiden för daglig skolresa inklusive väntetid för skjutsberättigade elever med förlängd läroplikt eller inom särskilt stöd inom grundläggande utbildningen 1-6 (minst 3 dagar/vecka)

Källa: enkät

Tabell 11.5.11. Tiden för daglig skolresa inklusive väntetid för skjutsberättigade elever inom grundläggande utbildningen7-9 (minst 3 dagar/vecka)

Källa: enkät

Tabell 11.5.12. Tiden för daglig skolresa inklusive väntetid för skjutsberättigade elever med förlängd läroplikt eller särskilt stöd inom grundläggande utbildningen 7-9 (minst 3 dagar/vecka)