Småbarnspedagogik

Hur många barn deltar i småbarnspedagogik 20 timmar per vecka?

I den svenskspråkiga småbarnspedagogiska verksamheten i de tvåspråkiga kommunerna deltar 1923 barn i småbarnspedagogik 20 timmar i veckan. Av den verksamheten produceras 93 % av kommunen medan 7 % produceras av den privata sektorn. I Södra Finland är andelen privata aktörer störst medan den i Sydvästra Finland är minst. I den här undersökningen inkluderas även de förskoleelever som har kompletterande småbarnspedagogik i antalet barn i småbarnspedagogisk verksamhet 20 timmar i veckan. (Tabell 10.5.1)

Småbarnspedagogik 20 timmar per vecka anordnas främst som daghemsverksamhet, men också en del av den verksamheten ordnas inom den övriga småbarnspedagogiken. Till den räknas bland annat öppen småbarnspedagogik, klubbar och parkverksamhet. Minst är andelen barn inom familjedagvården (5,0 %). Enligt vår utredning ordnas den svenskspråkiga verksamheten i större utsträckning kommunalt än den finskspråkiga småbarnspedagogiken, nämligen 93,0 %. Trots det ordnas också nationellt sett största andelen småbarnspedagogik på deltid inom den kommunala småbarnspedagogiken, 84,6 %. (Tabell 10.5.2)

Tabell 10.5.1 Barn inom småbarnspedagogik på deltid

Tabell 10.5.2 Barn inom småbarnspedagogik på deltid nationellt och i svenskfinland