Småbarnspedagogik

Hur många barn deltar i småbarnspedagogik på heltid?

I den svenskspråkiga småbarnspedagogiska verksamheten i de tvåspråkiga kommunerna deltar 6919 barn på heltid. I Västra och Inre Finland verkställs småbarnspedagogiken i hög grad inom den kommunala verksamheten, 91,1 %. Andelen barn inom den privata sektorn uppgår till 28,1 % i Sydvästra Finland och 20,9 % i Södra Finland. (Tabell 10.7.1)

Heldagsvården ordnas precis som övrig småbarnspedagogik till största delen i daghem. Över 80 procent av barnen inom småbarnspedagogiken deltar i småbarnspedagogiken i kommunala daghem. Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken avviker inte nämnvärt från den nationella bilden. (Tabell 10.7.2)

Tabell 10.7.1 Barn inom småbarnspedagogik på heltid

Tabell 10.7.2 Barn inom småbarnspedagogik på heltid nationellt och i svenskfinland