Rätten till småbarnspedagogik

Slutsatser och åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag

  • För att höja deltagandet i småbarnspedagogik bör alla barn erbjudas 20 timmars avgiftsfri småbarnspedagogik.
  • Småbarnspedagogiken bör utvecklas så att den på ett flexibelt sätt motsvarar familjernas situationer och behov.
  • För att utveckla småbarnspedagogiken bör statistikföringen om den förbättras.
  • Lagstiftningen om småbarnspedagogik bör utvecklas när det gäller asylsökande.
  • Man bör säkerställa att småbarnspedagogiken håller

Slutsatser

  • I hela Finland deltar 76,4 % av barnen i åldern 1–6 år i småbarnspedagogik. Vart fjärde barn deltar alltså inte i småbarnspedagogik. I OECD-länderna deltar i genomsnitt 87 % av barnen i småbarnspedagogik, skillnaden är alltså stor.
  • Största delen deltar i småbarnspedagogik som kommunen ordnar (83,1 %). Mest går barnen i kommunens egna daghem (69,7 % av alla barn i småbarnspedagogik).
  • 16,8 % av barnen i småbarnspedagogik går i familjedagvård.
  • Mer än hälften av barnen i småbarnspedagogik deltar i den på heltid (51,5 %).
  • Asylsökande barn utgör endast 0,2 % av alla barn i småbarnspedagogik. Enligt den nuvarande lagstiftningen har de inte subjektiv rätt till småbarnspedagogik.