Småbarnspedagogik

Tabeller och figurer

Tabell 10.3.1. Antal barn i ålderns 1–6 år (31.12.2017)

Tabell 10.3.2. Antal barn i ålderns 1–6 år i tvåspråkiga kommuner (31.12.2017)

Tabell 10.3.3. Förhållande mellan kommunal och privat småbarnspedagogik

Figur 10.4.1. Fördelning mellan kommunal och privat småbarnspedagogik och dess verksamhetsformer i svenskfinland

Tabell 10.5.1. Barn inom småbarnspedagogik på deltid

Tabell 10.5.2. Barn inom småbarnspedagogik på deltid nationellt och i svenskfinland

Tabell 10.6.1. Barn inom mer omfattande småbarnspedagogik

Tabell 10.6.2. Barn inom mer omfattande småbarnspedagogik nationellt och i svenskfinland

Tabell 10.7.1. Barn inom småbarnspedagogik på heltid

Tabell 10.7.2. Barn inom småbarnspedagogik på heltid nationellt och i svenskfinland