Skoltransporter för förskola och grundläggande utbildning

Tabeller och figurer

Tabell 11.5.1. Resa i en riktning för skjutsberättigade elever inom förskolan

Tabell 11.5.2. Resa i en riktning för skjutsberättigade elever med förlängd läroplikt eller inom särskilt stöd i förskolan

Tabell 11.5.3. Tiden för daglig skolresa inklusive väntetid för skjutsberättigade förskole-elever (minst 3 dagar/vecka)

Tabell 11.5.4. Tiden för daglig skolresa inklusive väntetid för skjutsberättigade förskole-elever med förlängd läroplikt eller särskilt stöd (minst 3 dagar/vecka)

Tabell 11.5.5. Resa i en riktning för skjutsberättigade elever inom grundläggande utbildningen 1-6

Tabell 11.5.6. Resa i en riktning för elever med förlängd läroplikt eller inom särskilt stöd inom grundläggande utbildningen 1-6

Tabell 11.5.7. Resa i en riktning för skjutsberättigade elever inom grundläggande utbildningen 7-9

Tabell 11.5.8. Resa i en riktning för elever med förlängd läroplikt eller inom särskilt stöd inom grundläggande utbildningen 7-9

Tabell 11.5.9. Tiden för daglig skolresa inklusive väntetid för skjutsberättigade elever inom grundläggande utbildningen 1-6 minst 3 dagar/vecka)

Tabell 11.5.10. Tiden för daglig skolresa inklusive väntetid för skjutsberättigade elever med förlängd läroplikt eller inom särskilt stöd inom grundläggande utbildningen 1-6 (minst 3 dagar/vecka)

Tabell 11.5.11. Tiden för daglig skolresa inklusive väntetid för skjutsberättigade elever inom grundläggande utbildningen7-9 (minst 3 dagar/vecka)

Tabell 11.5.12. Tiden för daglig skolresa inklusive väntetid för skjutsberättigade elever med förlängd läroplikt eller särskilt stöd inom grundläggande utbildningen 7-9 (minst 3 dagar/vecka)