Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Valtakunnallinen arviointi

Tietolähteet

Aaltonen Kimmo (toim.) Liikuntalakiopas. Tietosanoma, Tallinna 2016.

Liikunta ja tasa-arvo 2017 Katsaus sukupuolten tasa-arvon nykytilaan liikunta-alalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:6.

Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:3. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki 2018.

Mäenpää P, Faehnle M. Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana. https://www.kaupunkiaktivismi.fi/sites/default/files/inline-files/Valikkoverkosto_031017_0.pdf.

Peruspalvelujen tila, 2018 Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta. Valtiovarainministeriön julkaisuja – 13/2018.

Pyykkönen T, Rikala S. Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2018:2.

Sokka S, Kangas A, Itkonen H, Matilainen P ja Räisänen P. Hyvinvointia myös kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 77, Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2014.

Vasankari T, Kolu P (toim.) Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31/2018. Valtioneuvoston kanslia, 2018.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].ISSN=2343-4147. Helsinki: Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 23.4.2018 lisenssillä CC BY 4.0. osoitteesta: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_talous_ja_toiminta/?rxid=0cc7f15a-1506-4b71-8f24-f4c8998721f4

Lipas -tietojärjestelmään kerätyt tiedot kuntien liikuntatoimen taloudesta löytyvät kohdasta Raportit / Kuntien taloustiedot osoitteesta: http://lipas.cc.jyu.fi/lipas/