Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä

Valtakunnallinen arviointi

Tietolähteet

Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista 660/2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2015 (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:20)

Ratkaisujen Suomi . Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015

Kirjastopalvelujen saatavuus. Valtakunnallinen peruspalvelujen arviointi 2015

Handlingprogram för läsfrämjande, Statens Kulturråd, 2014

Med läsning som mål, om metoder och forskning på det läsfrämjande området, Statens Kulturråd, 2015

Nationell biblioteksstrategi, Kunliga biblioteket, 2017

Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering, Kunliga biblioteket, 2017.

Børns læsning 2017 - overblik og indblik, Danmarks biblioteksforening, 2018.

Välijärvi, Jouni, Sulkunen, Sari: Kestääkö osaamisen pohja? OKM:n julkaisuja 12/2012

Välijärvi, Jouni, Kupari, Pekka: Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia. OKM:n julkaisuja 6/2015

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Opetushallitus, 2014

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, Opetushallitus, 2016

Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen -työryhmän raportti, Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017

Ilkka Mäkinen, Kirjaston huippuvuodet ja Suomen Pisa-menestys tulivat yhtä aikaa, Kirjastolehti 1/2018.

Tytöt ja pojat koulussa – miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa, Valtioneuvoston tutkimus- ja selvityssarja 36/2018.

Aleksis Salusjärvi: Lukeminen ei ole hauskaa, se on eloonjäämistaito, https://yle.fi/uutiset/3-9428600 31.1.2017

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus. Suomen Kuntaliitto, 2017.

Heinonen, Olli-Pekka; Ikonen, Anna-Kaisa; Kaivosoja, Matti; Reina, Timo: Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi - Selvitys lapsi- ja nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 8/2018

Lerkkanen, Kristiina; Salminen, Jenni; Pakarinen, Eija: Varhaislapsuuden lukuhetket tukevat lukutaitoa. Onnimanni 1-2/2018

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen hankerekisteri

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne

Kysely kuntien kirjastotoimesta vastaaville 2017