Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Valtakunnallinen arviointi

Tiivistelmä

Nuorisotoimen peruspalvelujen arviointikohteena oli nuorten osallistuminen ja kuuleminen kunnassa. Arvioinnissa perehdyttiin tarkemmin kuntien nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmiin. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tapoja kuulla nuoria oli käytössä vaihtelevasti eri kunnissa. Jotta kunnassa olisi monipuolisesti osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja nuoria kuullaan usealla eri tavalla, tulee kuntien ottaa käyttöön sellaisia menetelmiä, jotka vastaavat nuorten tarpeita ja toiveita.

Nuorten vaikuttajaryhmien ja nuorisovaltuustojen tilanne oli koko maassa hyvällä tasolla, mutta kaikissa kunnissa ei ollut kunnanhallituksen asettamaa nuorisovaltuustoa. Kuntalaki ei tältä osin toteudu. Nuorisovaltuusto ei edusta kunnissa koko nuorten moninaista joukkoa. Myös ne nuoret, jotka eivät kuulu mihinkään edustukselliseen ryhmään, tulee huomioida nuoria koskevia päätöksiä tehtäessä.

Kunta- ja nuorisolain edellyttämät asiat tulee ottaa kunnassa kokonaisvaltaisesti huomioon. Ei riitä, että nuoret ovat päässeet vaikuttamaan vain osaan kunta- ja nuorisolain asioista. Nuorten tekemät aloitteet otetaan kunnissa pääasiassa huomioon niiden vaatimalla vakavuudella ja käsitellään asianmukaisesti, mutta kaikki kunnat eivät ota nuorten tekemiä aloitteita tosissaan.

Kuntien nuorisotyön resurssit ovat monessa kunnassa riittämättömät. Tästä syystä yhteistyötä toisten toimijoiden ja toisten kuntien kanssa tulee lisätä, tehostaa ja kehittää. Noin puolet kunnista tekee yhteistyötä toisten kuntien kanssa nuorten osallisuus- ja vaikuttamistyössä.

Lapset ja nuoret tulee nähdä pystyvinä kansalaisina heidän ikätasoinen osaamisensa huomioiden. Kunnissa heillä on mahdollisuus saada ensimmäiset positiiviset kokemukset osallistumisesta oman lähiympäristönsä parantamiseen ja muuttamiseen, kasvattaa taitoja ja kokea kuulumista ryhmään. Osallistumisjärjestelmän kehittämisessä kriittinen tekijä lain toteutumisen rinnalla on se tapa ja asenne, miten nuorten osallistuminen toteutetaan.