Kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus

Valtakunnallinen arviointi

Toimintaympäristö

Taulukossa 5.4.1. kuvataan kulttuuripalveluja 1–3 kertaa käyttäneiden prosenttiosuutta väestöstä vuosina 2013–2015. AVI-alueittain tarkasteltuna vuonna 2015 korkein osuus oli Etelä-Suomen AVIn alueella (2,0 %) ja matalin Lounais-Suomen AVin alueella (1,0 %). Kehityksen suunta vaihteli alueittain. Lounais-Suomen, Itä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueilla palveluja käyttäneiden osuus oli laskenut 0,20–0,50 prosenttiyksikköä vuoteen 2013 verrattuna. Pohjois-Suomen ja Lapin AVI-alueilla osuus oli puolestaan kasvanut 0,10–0,30 prosenttiyksikköä. Etelä-Suomen AVI-alueella osuus oli pysynyt samana.

Kulttuuripalveluja tarpeeseensa nähden riittävästi saaneiden osuudet väestöstä vaihtelevat AVI-alueittain 73,6 prosentista (Lapin AVI) 83,3 prosenttiin (Etelä-Suomen AVI) vuonna 2015. Vuoteen 2013 verrattuna osuus oli laskenut kolmella AVI-alueella (Etelä-Suomen AVI, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, Lapin AVI) ja kasvanut kolmella alueella (Itä-Suomen AVI, Pohjois-Suomen AVI, Lounais-Suomen AVI). (Taulukko 5.4.2.)

Taulukko 5.4.1. Kulttuuripalveluja 1-3 kertaa kuukaudessa käyttäneiden %-osuus väestöstä vuosina 2013-2015

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä.

Taulukko 5.4.2. Kulttuuripalveluja tarpeeseensa nähden riittävästi saaneiden osuus väestöstä vuosina 2013-2015

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä.