Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Valtakunnallinen arviointi

Toimintaympäristö

Liikuntajakaumapaikkojen jakaumia tarkasteltaessa havaitaan, että suhteellisesti eniten niitä on ulkokentät ja liikuntapuistot – ja maastoliikuntapaikat -palveluryhmissä (Kuvio 7.4.1.). Aluehallinovirastoittain tarkasteluna jakaumat vaihtelevat voimakkaasti. LAAVIn alueella korostuvat maastoliikuntapaikat ja virkistyskohteet ja palvelut. LSAVIn alueella lähes puolet (47 %) liikuntapaikoista sijoittui ulkokentät ja liikuntapuistot -palveluryhmään. Taulukosta 7.4.1. ilmenee, että ESAVIn alueelle sijoittuu lähes kolmasosa Suomen liikuntapaikoista (12 049 kpl). Vähiten liikuntapaikkoja on LAAVIn alueella 2 690 kpl (noin 7 %).

 

Kuvio 7.4.1. Liikuntapaikkojen jakauma vuonna 2018

Lähde: Lipas

Taulukko 7.4.1. Liikuntapaikkajon määrä vuonna 2018

Kähde.Lipas