Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Valtakunnallinen arviointi

Toimintaympäristö

Taulukossa 6.4.1. tarkastellaan 0-28 -vuotiaiden määrän kehitystä vuosina 2014-2017. Tarkasteluaikana nuorten määrä on kokonaisuudessaan vähentynyt noin 17 500 henkilöllä (-1,0 %). Muutos kuvaa osaltaan Suomen yleistä ikärakenteen vanhenemista. Suhteellisesti voimakkainta nuorten määrän aleneminen on ollut ISAVIn ja LAAVIn alueella, lähes 4,0 %-yksikköä. Ainoastaan ESAVIn alueella nuorten määrä on hienokseltaan kasvanut (+0,2 %).

 

Taulukko 6.4.1. 0-28 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet