Perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutukset kunnissa

Valtakunnallinen arviointi

Toimintaympäristö

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Määrällisesti suurimmat (euroa/vuosi) perustoimeentulotuet kotitaloutta kohden sijoittuvat ESAVIn alueelle ja keskeisille kaupunkiseuduille eri AVIen alueilla (Kartta 4.4.1.). Erot toimeentulotuen määrässä ovat suuret (tuen alaraja on 1 055 eur/v ja yläraja 3 662 eur/v).

Perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on kasvanut 1,6 %-yksikköä vuosina 2014-2017. Määrällisesti (3 272 kpl) ja suhteellisesti (+2,9 %-yks.) eniten nousua tapahtui ESAVIn alueella. LAAVIn alueella trendi oli tarkasteluaikana selvästi laskeva; suhteellinen muutos oli lähes -7,0 %-yks. (Taulukko 4.4.1.).

Kartta 4.4.1. Perustoimeentulotuki kotitaloutta kohden 2016

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 4.4.1. Perustoimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuosina 2014-2016

Lähde: Thl, Sotkanet