Skoltransporter för förskola och grundläggande utbildning

Uppdrag

Genomförande av skoltransporter för elever inom förskolan och den grundläggande utbildningen i de tvåspråkiga kommunerna i Fastlandsfinland

  • Hur många av eleverna i förskolan och inom den grundläggande utbildningen har rätt till skolskjuts?
  • Hur långa skolresor har förskole-eleverna?
  • Hur långa skolresor har eleverna inom den grundläggande utbildningen?
  • Hur långa skolresor har eleverna inom särskilt stöd eller med förlängd läroplikt?
  • Hur lång tid tar skolresorna i anspråk?