Skoltransporter för förskola och grundläggande utbildning

Utvärderingsgruppen

Puheenjohtaja, opetustoimen ylitarkastaja, dos. FT Toni Saarivirta, puh 0295 018 816, toni.saarivirta(at)avi.fi

Opetustoimen ylitarkastaja, FM Johanna Albert, puhelin 0295 016 889, johanna.albert(at)avi.fi

Ylitarkastaja, KTM Raija Kinnunen, puh. 0295 018 078, raija.l.kinnunen(at)avi.fi

Johtaja, KM Veijo Kosola, puh. 0295 017 570, veijo.kosola(at)avi.fi

Överinspektör Ann-Sofi Loo, puh. 0295 018 810, ann-sofi.loo(at)avi.fi

Erikoissuunnittelija, KM Tiina Mäkitalo, puhelin 02950 16173, tiina.makitalo(at)avi.fi

Johtaja, KM, FM Elisa Suutala, puhelin 0295 017 385, elisa.suutala(at)avi.fi