Yleistä arvioinnista

Vuotta 2017 koskevan peruspalvelujen arvioinnin arviointikohteet

Vuotta 2017 koskevan peruspalvelujen saatavuuden arvioinnin kohteet ovat seuravat:

 

Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutukset kunnissa

Kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus

Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä

Pelastustoimen suorittama viranomaisvalvonta

Småbarnspedagogik

Skoltransporter för förskola och grundläggande utbildning

Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet

 

Arvioinnin teemana on yhdenvertaisuus.