Bibliotekslokaler

Utvärderingens innehåll

  • Hur har bibliotekslokalerna förändrats jämfört med läget år 2009?
  • Hur genomför kommunerna nu den nya bibliotekslagens målsättningar i bibliotekslokalerna och bibliotekens uppgifter?
  • Hur utvecklar kommunerna sina bibliotekslokaler och deras tjänster för framtida behov enligt bibliotekslagen?