Teckenspråkiga och CODA-barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Riksomfattande utvärdering

Figurer och tabeller

Kartor

Karta 2.4.1. Födelseöverskott 2018

Karta 2.4.2. 0–6-åringar, % av befolkningen 2018

Karta 2.4.3. 1–5-åringar som 31.12 deltagit i småbarnspedagogik, % av befolkningen i motsvarande ålder, tjänster som kommunen bekostat 2018

Kuviot

Figur 2.4.1. Födelseöverskott åren 2016–2018

Figur 2.4.2. Andelen 0–6-åringar åren 2016–2018

Figur 2.4.3. Befolkningen totalt år 2016–2018

Figur 2.4.4. Elever inom förskoleundervisning per landskap åren 2016–2018

Figur 2.4.5. Förskoleundervisning i dagvård och skola 2019

Figur 2.6.1. Teckenspråkiga och coda-barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Tabeller

Tabell 2.6.1. Teckenspråkskunnig personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning