Bibliotekslokaler

Riksomfattande utvärdering

Figurer och tabeller

Kartor

Karta 5.4.1. 0–15-åringar, % av befolkningen, befolkningsprognos 2040 (2018)

Karta 5.6.1. Kommuner i Fastlandsfinland med meröppna bibliotek (läget 31.12.2019)

Figurer

Figur 5.4.1. Antalet 0–14-åringar åren 2016–2018

Figur 5.4.2. Andelen 0–14-åringar åren 2016–2018

Figur 5.6.1. Kostnader för utrymme, personal och medieanskaffningar/invånare 2010–2019 (ställ in index 2010=100) 

Figur 5.6.2. Andelen meröppettid % av helhetsöppettiden enligt RFV-region 2014 och 2019

Figur 5.6.3. Helhetsöppettid och öppettimmar, då personal på plats, förändring % 2014–2019

Figur 5.7.1. Biblioteksanvändarnas uppskattningar 2018 och bibliotekspersonalen uppskattningar 2019 om bibliotekens användbarhet

Figur 5.7.2. Evenemang i biblioteket anordnade av andra aktörer i kommunen och anordnade av utomstående aktörer, förändring % 2017–2019

Figur 5.7.3. Ordmoln över bibliotekens styrkor och möjligheter 2019

Tabeller

Tabell 5.4.1. Utvecklingen i huvud- och filialbibliotek 2016–2019

Tabell 5.6.1. Huvudbibliotek, filialbibliotek och bokbussar enligt RFV-område 2009 och 2019

Tabell 5.6.2. Fysiska besök per invånare enligt RFV-område 2009–2019                                                              

Tabell 5.6.3. Fysiska besök enligt RFV-område 2009, 2018 och 2019

Tabell 5.7.1. Bibliotekens användarutbildningar och mängden deltagare enligt RFV-område 2012–2019

Tabell 5.7.2. Evenemang anordnade av biblioteken och mängden deltagare enligt RFV-område 2012 och 2019