Fysisk tillgänglighet till idrottsanläggningar

Riksomfattande utvärdering

Figurer och tabeller

Kartor

Karta 6.4.1. Främjande av motion och idrott i kommunerna (TEAviisari)

Karta 6.6.1. Simhallarnas tillgänglighet med bil 

Karta 6.6.2. Ändring i tillgängligheten till näridrottsanläggningar mellan 2013 och 2019

Figurer

Figur 6.4.1. Fördelningen av idrottsanläggningar enligt servicerupp år 2020.

Figur 6.6.1. Tillgängligheten till näridrottsanläggningar längs leder för lätt trafik åren 2013 och 2019.

Figur 6.6.2. Placeringen av de viktigaste idrottsanläggningarna i samhällsstrukturen med tanke på tillgängligheten 

Figur 6.6.3.  Möjlighet att komma till simhallen med kollektivtrafik

Figur 6.6.4. Ordnande av simhallstransporter i kommunerna

Figur 6.7.1. Idrottsanläggningar där efterfrågan på träningstider i kommunerna är betydligt större än utbudet

Figur 6.7.2. Planer för idrottsanläggningar i kommunerna

Figur 6.8.1. Tillgänglighet i simhallar

Figur 6.8.2.  Tillgänglighetsplaner för idrottsanläggningar

Figur 6.8.3. Användarnas möjligheter att delta i planeringen av kommunernas idrottsanläggningar

Tabeller

Tabell 6.3.1. Svarsprocenten i den webbenkät som skickats till kommunernas innehavare av idrottstjänster

Tabell 6.4.1. Antalet idrottsanläggningar

Tabell 6.6.1. Simhallarnas tillgänglighet längs en farled för lätt trafik

Tabell 6.7.1. Antalet idrottsanläggningar i kommunerna i förhållande till efterfrågan