Tjänster för unga i kommunen

Riksomfattande utvärdering

Figurer och tabeller

Kartor

Karta 7.6.1. Fråga: Anser ni att de unga hörs tillräckligt i kommunen?

Karta 7.6.2. Bedömning av hur nätverket har lyckats med uppgiften att samordna de tjänster som anges i ungdomslagen. Påstående: Det är lätt för ungdomar att få de social- och hälsovårdstjänster som de behöver.  

Karta 7.6.3. Bedömning av hur nätverket har lyckats med den uppgift som fastställs i ungdomslagen om att samordna tjänster. Påstående: Informationen förmedlas mellan yrkesmänniskor.

Figurer

Figur 7.4.1. Antalet unga i åldern 0–28 år per regionförvaltningsområde 2016–2018.

Figur 7.4.2. Antalet unga i åldern 0–28 år per regionförvaltningsområde 2016–2018.

Figur 7.6.1. Kommunernas bedömning av tillräckligheten av de tjänster inom det öppna ungdomsarbetet och det gemensamma ungdomsarbetet som tillhandahålls i hela landet.

Figur 7.6.2. Kommunernas bedömning över hur väl de unga i kommunen känner till olika tjänster, dvs. hittar information om hur man vid behov kan få hjälp och råd i hela landet.

Figur 7.6.3. Kommunernas bedömning över tillräcklighetsnivån på det riktade ungdomsarbetet och nivån på specialungdomsarbetet i hela landet.

Figur 7.6.4. Kommunernas bedömning över tillräcklighetsnivån på tjänster inom delaktighetsverksamheten och det samhälleliga ungdomsarbetet i hela landet.

Figur 7.6.5. Kommunernas bedömning över tillräcklighetsnivån på hobbyer, fritidsverksamhet, idrottstjänster och bibliotekstjänster som riktar sig till barn/unga i hela landet.

Figur 7.6.6. Kommunernas bedömning över tillräcklighetsnivån på utbildningstjänsterna i hela landet.

Figur 7.6.7. Kommunernas bedömning över tillräcklighetsnivån på mentalvårdstjänster i hela landet.

Figur 7.6.8. Kommunernas bedömning över hur nätverket har lyckats med uppgiften att samordna de tjänster som anges i ungdomslagen i hela landet.

Figur 7.6.9. Kommunernas bedömning över tillräcklighetsnivån på tjänster för missbrukare i hela landet.

Figur 7.6.10. Kommunernas bedömning över tillräcklighetsnivån på socialservicen i hela landet.

Figur 7.6.11. Kommunernas bedömning över tillräcklighetsnivån på de hälsovårdstjänster som tillhandahålls i hela landet.

Figur 7.6.12. Kommunernas bedömning över tillräcklighetsnivån på de övriga hälsotjänster som tillhandahålls i hela landet.

Figur 7.6.13. Kommunernas bedömning över tillräcklighetsnivån på de sysselsättningstjänster som tillhandahålls i hela landet.

Figur 7.6.14. Kommunernas bedömning över tillräcklighetsnivån påv de boendetjänster som tillhandahålls i hela landet.

Figur 7.6.15. Kommunernas bedömning över tillräcklighetsnivån på kollektivtrafiktjänster som står till buds i hela landet med tanke på att användarna är unga.

Tabeller

Tabell 7.6.1. Kommunernas bedömning över tillräcklighetsnivån på de tjänster som tillhandahålls inom det öppna ungdomsarbetet och det gemensamma ungdomsarbetet, medeltal.

Tabell 7.6.2. Kommunernas bedömning över tillräcklighetsnivån på de tjänster som tillhandahålls inom det riktade ungdomsarbetet och specialungdomsarbetet, medeltal per regionförvaltningsområde och för hela landet.

Tabell 7.6.3. Kommunernas bedömning av tillräcklighetsnivån för hobbyer, fritidsverksamhet, idrottstjänster och bibliotekstjänster riktade till barn/unga, medeltal per regionförvaltningsområde och för hela landet.

Tabell 7.6.4. Kommunernas bedömning av tillräcklighetsnivån på de tillhandahållna utbildningstjänsterna, medeltal per regionförvaltningsområde och för hela landet.

Tabell 7.6.5. Kommunernas bedömning av tillräcklighetsnivån på de tillhandahållna mentalvårdstjänsterna, medeltal per regionförvaltningsområde och för hela landet.

Tabell 7.6.6. Kommunernas bedömning av tillräcklighetsnivån på de tillhandahållna missbrukartjänsterna, medeltal per regionförvaltningsområde och för hela landet.

Tabell 7.6.7. Kommunernas bedömning av tillräcklighetsnivån på socialservicen, medeltal per regionförvaltningsområde och för hela landet.

Tabell 7.6.8. Kommunernas bedömning av om hälsotjänster tillhandahålls i kommunen. De kommuner som svarade ”Tjänsten finns i kommunen”, anges i procent, jämförelse av regionförvaltningsområden.

Tabell 7.6.9. Kommunernas bedömning av tillräcklighetsnivån på de tillhandahållna hälsotjänsterna, medeltal per regionförvaltningsområde och för hela landet.

Tabell 7.6.10. Tillräcklighetsnivån på de tillhandahållna missbrukartjänsterna, medeltal per regionförvaltningsområde och för hela landet.

Tabell 7.6.11. Tillräcklighetsnivån på de tillhandahållna boendetjänsterna, medeltal per regionförvaltningsområde och för hela landet.

Tabell 7.6.12. Bedömning av de kollektivtrafiktjänster som står till buds i kommunen med tanke på att användarna är unga, medeltal per regionförvaltningsområde och för hela landet.