Bibliotekslokaler

Riksomfattande utvärdering

Informationskällor

Lagen om allmänna bibliotek 1492/2016

Enkät till kommuner i Fastlandsfinland: Utvärdering av den regionala tillgången till basservice 2019. Bibliotekslokaler. Svarstid oktober 2019 – november 2019, svarsprocent 95 %.

Enkät till kommuner i Fastlandsfinland: Ungdomsväsendets utvärdering av den regionala tillgången till

basservice­­ 2019. Tjänster för unga. Svarstid november 2019 – januari 2020, svarsprocent 99,7 %.

Resultat från de allmänna bibliotekens användarenkät 2018

TEAviisari (2019) Kulttuuri kunnan toiminnassa 2019 -tiedonkeruu. Institutet för hälsa och välfärd, undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Kommunförbund och Utbildningsstyrelsen

Sotkanet.fi

Statistikdatabasen för de allmänna biblioteken

Kungliga biblioteket 2019. Demokratins skattkammare. Nationell biblioteksstrategi 2019

Kulturdepartementet & Kunskapsdepartementet 2019. Rom for demokrati og dannelse. Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023

Lahden kaupunginkirjasto 2020. Asiakastutkimus omatoimikirjastojen käytöstä

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 2020. Meröppna bibliotek 2019. Tillgänglighet och ökad gemenskap.

Inrikesministeriet 2010. Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2009: aluehallintovirastojen suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi. Kirjastotilat ja niiden käyttö 2009.

Statsrådets kansli 2015. Lösningar för Finland. Strategiskt program för statsminister Juha Sipiläs regering

29.5.2015. Regeringens publikationsserie 10/2015.

Finansministeriet 2020. Peruspalvelujen tila 2020: Ikä- ja aluerakenteen muutoksessa, kysynnän ja kustannusten paineessa. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:26

Rådet för de allmänna biblioteken 2019. Rekommendation om digital kompetens och digitalt stöd hos biblioteken.