Teckenspråkiga och CODA-barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Riksomfattande utvärdering

Sammandrag

I Fastlandsfinland fanns 372 875 barn 31.12.2019. I småbarnspedagogiken deltog 30 barn och i förskoleundervisningen deltog 15 barn som använde teckenspråk. Det fanns 31 coda-barn inom småbarnspedagogiken och 8 inom förskoleundervisningen. Födelsetalen har minskat varje år under granskningsperioden. Antagligen föds det också färre barn med hörselnedsättning än tidigare.

Statistiken över personer som använder teckenspråk i Finland är bristfällig, och uppgifterna i denna enkät kan inte nödvändigtvis jämföras med den tidigare undersökningen. Uppgifterna i enkäten om antalet teckenspråkiga och coda-barn är inte statistiskt tillförlitliga.

Regionalt kan det konstateras att största delen av de teckenspråkiga och coda-barn finns i områdena Södra Finland, Västra och Inre Finland samt Sydvästra Finland. Av kommunerna uppgav 21 att de har barn som använder teckenspråk inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen. Av dessa kommuner hade fyra ingen teckenspråkskunnig anställd alls. Antalet personer i undervisnings-, fostrings- och vårduppgifter samt assisterande uppgifter som använder teckenspråk är däremot störst inom området Mellersta Finland. Detta fenomen kan förklaras av att teckenspråksutbildningen koncentreras närmast till Mellersta Finland.

Det verkar finnas betydligt fler teckenspråkiga anställda än barn som använder teckenspråk. Det ser ut som om den teckenspråkskunniga personalen kvarstår i kommunen, även om ett barn som behöver teckenspråk flyttar bort från småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Den ovan nämnda personalen är inte jämnt fördelad utan koncentrerad till vissa kommuner.