Tjänster för unga i kommunen

Utvärderingens innehåll

Tillgången till service för unga i kommunen

  • Ungdomstjänster och fritidstjänster
  • Utbildningstjänster
  • Mentalvårds- och missbrukartjänster
  • Social- och hälsovårdstjänster
  • Tjänster i anslutning till arbete, boende och rörlighet