Undervisning av barn som är placerade av barnskyddet

Utvärderingens innehåll

  • Hur många placerade barn och unga i läropliktsåldern finns det i kommunerna?
  • Hur bor placerade barn och unga?
  • Hur är den grundläggande utbildningen för placerade barn och unga i läropliktsåldern ordnad?
  • Hur fungerar samarbetet mellan olika aktörer när grundläggande utbildning ordnas för placerade barn och unga och vilka eventuella utmaningar finns det?