Teckenspråkiga och CODA-barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Riksomfattande utvärdering

Utvärderingsgruppen

Överinspektör för bildningsväsendet, FM Johanna Albert, tfn 0295 016 889

Överinspektör för bildningsväsendet, TM Malin Eriksson, tfn. 0295 018 618

Överinspektör för småbarnspedagogik, PD Ulla Soukainen, tfn 0295 018 057

Överinspektör, socionom högre YH-examen, lärare för yrkesstudier Satu Kilpinen, tfn 0295 016 194

Överinspektör för bildningsväsendet, PM Taru Terho, tfn 0295 018 814

Överinspektör, PM Netta Halme, tfn 0295 017 387

Överinspektör för bildningsväsendet, PM Jyri Ulvinen, tfn 0295 017 525


E-post: fornamn.efternamn@rfv.fi