Undervisning av barn som är placerade av barnskyddet

Riksomfattande utvärdering

Utvärderingsgruppen

Överinspektör för undervisningsväsendet, Toni Saarivirta, telefon +358 295 018 816

Överinspektör för undervisningsväsendet, Petri Mäkelä, telefon +358 295 017 068

Överinspektör för undervisningsväsendet, enhetschef Lea Karjomaa, telefon +358 295 018 077

Direktör, Veijo Kosola, telefon +358 295 017 570

Överinspektör för undervisningsväsendet, Kari Lehtola, telefon +358 295 016 917

Överinspektör, Ann-Sofi Loo, telefon +358 295 018 810

Specialplanerare, Tiina Mäkitalo, telefon +358 295 016 173


E-post: fornamn.efternamn@rfv.fi