Bibliotekslokaler

Riksomfattande utvärdering

Utvärderingsgruppen

Överinspektör för biblioteksväsendet, SVM Kristiina Kontiainen, telefon +358 295 016 538

Överinspektör för bildningsväsendet, FM Susanne Ahlroth, telefon +358 295 018 762

Överinspektör för biblioteksväsendet, FM Päivi Almgren, telefon +358 295 018 300

Överinspektör för biblioteksväsendet, SVM Eeva Hiltunen, telefon +358 295 016 513

Överinspektör för biblioteksväsendet, SVM Merja Kummala-Mustonen, telefon +358 295 017 552

Planerare, FD Virpi Launonen, telefon +358 295 016 845

Överinspektör för biblioteksväsendet, FM Mika Mustikkamäki, telefon +358 295 018 843

Överinspektör för biblioteksväsendet, FM Vesa Sarajärvi, telefon +358 295 017 066

Planerare, FM Tapio Taskinen, telefon +358 295 017 589

Planerare, socionom Raija Valtonen, telefon +358 295 016 567


E-post: fornamn.efternamn@rfv.fi