Idrottsanläggningars fysiska tillgänglighet

Riksomfattande utvärdering

Utvärderingsgruppen

Överinspektör för idrottsväsendet, GIM Pirjo Rimpiläinen, telefon +358 295 016 515

Planerare, Idrottsinstruktör, högre YH-examen, Lauriina Aninko-Takkunen, +358 295 016 881

Överinspektör för idrottsväsendet, SVM Kai-Matti Joona, telefon +358 295 017 360

Överinspektör, GIM Ilpo Piri, telefon 0295 016 559

Överinspektör för idrottsväsendet, GIM Marie Rautio-Sipilä, telefon +358 295 018 069

Överinspektör för idrottsväsendet, GIM Ulla Silventoinen, telefon +358 295 017 663

Överinspektör för idrottsväsendet, FöM, stud. i gymnastik- och idrottsvetenskaper, Satu Sjöholm, telefon +358 295 018 822

 

E-post: fornamn.efternamn@rfv.fi