Tjänster för unga i kommunen

Riksomfattande utvärdering

Utvärderingsgrupp

Överinspektör för ungdomsväsendet, FD Aino Tormulainen, telefon 0295 016 807

Överinspektör för ungdomsväsendet, FöM Linda Mård, telefon 029 501 8827

Planerare, YTM Kaija Blom, telefon 0295 016 265

Överinspektör för ungdomsväsendet, PM Päivi Pienmäki-Jylhä, telefon 0295 018 819

Överinspektör för ungdomsväsendet, PM Marja Hanni, telefon 0295 017 393

Planerare, FM Elisa Hietala, telefon 0295 017 565


E-post: fornamn.efternamn@rfv.fi