Eläinlääkäripalvelujen saatavuus sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta

TIEDOTE 15.6.2020

Eläinsuojelutarkastukset ovat kasvussa ja monipuolisille eläinlääkäripalveluille on kysyntää

Vuoden 2019 peruspalvelujen arvioinnista selviää, että eläinsuojelutarkastuksia tehdään yhä enemmän ja eläinten terveyden valvonta muuttaa luonnettaan. Kattaville eläinlääkäripalveluille on kysyntää etenkin lemmikinomistajien keskuudessa.  

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä on lähes kaksinkertaistunut 10 vuoden aikana. Vuonna 2019 epäilyn perusteella tehdyistä eläinsuojelutarkastuksista kaksi kolmasosaa liittyi lemmikkieläimiin. Vuodesta 2013 eteenpäin lemmikkieläimiin liittyviä tarkastuksia on tehty enemmän kuin tuotantoeläinten tarkastuksia.   Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan tilannetta vuonna 2019 on selvitetty aluehallintovirastojen tekemässä peruspalvelujen arvioinnissa.

Kunnissa eläinsuojeluvalvontaa tekevät pääasiassa kyseisiin tehtäviin nimitetyt kunnaneläinlääkärit eli valvontaeläinlääkärit. Valvontaeläinlääkärien vastuulle kuuluu vaihtelevat kokoisia alueita. Koko maassa valvontaeläinlääkärin virkoja oli vuonna 2018 Ruokaviraston tilastojen mukaan 70.

− Eläinsuojelutyö on luonteeltaan vaativaa ja usein kuormittavaa. Valvontaeläinlääkärit toivovat, että heillä olisi mahdollisuus parityöskentelyyn erityisesti tarkastuskäynneillä, toteaa läänineläinlääkäri Tiina Juselius.

Eläinsuojeluvalvontaa tehdään muuttuvassa ympäristössä. Eläinten laiminlyöntiin liittyy usein ihmisten pahoinvointia ja päihdeongelmia, jotka voivat aiheuttaa uhkatilanteita eläinsuojelutyössä. Lemmikkien määrä kasvu ja eläinten laiton maahantuonti ovat lisänneet viranomaisten tehtäviä etenkin kaupungeissa. Myös eläintautien leviäminen on maailmanlaajuisesti ajankohtainen riski, johon varautuminen nousee arvioinnissa esiin.

Yksityiset vastaanotot täydentävät kuntien eläinlääkäripalveluita

Kunnaneläinlääkärit tarjoavat peruseläinlääkäripalveluja pääsääntöisesti arkipäivisin päiväsaikaan. Palvelut toimivat yhä useammin keskitetyillä yhteisvastaanotoilla. Osalla kunnista on edelleen yhden kunnaneläinlääkärin vastaanottoja, joilla eläinlääkäri hoitaa kaikki tehtävät yksin. Manner-Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 222 kunnallista eläinlääkärin vastaanottoa. Yksityisiä eläinlääkärin vastaanottoja tai kotikäyntejä tekeviä eläinlääkäreitä, jotka hoitavat pääasiassa pieneläimiä ja hevosia, on koko maassa noin 500. Yksityisiä tuotantoeläimiä hoitavia eläinlääkäreitä puolestaan on noin 100.

− Eläinlääkärien yhteisvastaanotot parantavat palvelutarjontaa: esimerkiksi tilat voidaan varustella kattavammin. Yksityiset eläinlääkäriasemat täydentävät kuntien palveluvalikoimaa. Vaatimukset lemmikkieläinten hoidolle kasvavat etenkin kaupungeissa. Myös eläinlääkärien kotikäynneille on kysyntää ja niitä tarjotaan aiempaa enemmän, Tiina Juselius kertoo.

Kuntien tehtäviin kuuluu järjestää eläinlääkäripäivystystä kaikkina vuorokaudenaikoina. Arvioinnissa todetaan, että eläinlääkäripäivystys on järjestettävä tarpeeksi laajoilla alueilla, joilla on tarpeeksi eläinlääkäreitä jakamaan päivittäiset päivystysvuorot. 

Arvioinnissa on myös nostettu esille, että maan harvaan asuttujen alueiden laajoilla päivystysalueilla eläinlääkärin apua voi joutua odottamaan pitkään. Vastaavasti asiakkaalle saattaa olla pitkä matka päivystävälle pieneläinklinikalle, jos ostopalveluna hankittu pieneläinpäivystys on keskitetty kovin suurella alueella. Pienillä päivystysalueilla taas ei ole riittävästi töitä tarjolla, jotta niille hakeuduttaisiin päivystäjiksi, ja sen takia eläinlääkäreille on hankala saada sijaisia päivystysvuoroihin.

Ostopalveluna hankittava päivystys voi täydentää kunnallista palvelua, mutta se ei saa rajoittaa sitä. Päivystävät eläinlääkärit palvelevat tällä hetkellä 50 päivystysalueella Suomessa.

 

Peruspalvelujen arviointi 2019

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Joka toinen vuosi tehtävällä peruspalvelujen arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista koko maassa.

 

Peruspalvelujen arviointi 2019: eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta
Peruspalvelujen arviointi 2019: eläinlääkäripalvelujen saatavuus
Peruspalvelujen arviointi 2019: eläinlääkäripalvelujen saatavuus – päivystys
Peruspalvelujen arviointi 2019 kokonaisuudessaan (patio.fi)

#peruspalvelut
#AVIarvioi

 

Lisätietoja:

läänineläinlääkäri Tiina Juselius, p. 0295 016 190
etunimi.sukunimi@avi.fi