Tillgång till snabb hjälp av räddningsverksamheten

Meddelandet 15.6.2020

Räddningsmyndigheternas hjälp vanligen snabb

Brådskande räddningsuppdrag sköttes allmänt taget snabbt år 2019 framgår det av den senaste basserviceutvärderingen. Det är främst i stora städer som det kan vara en utmaning att få hjälp. Det är svårt att helt förutse utryckningsutvecklingen.

Räddningsverksamhetens brådskande utryckningar ökade under 2010-talet, men antalet brådskande uppdrag började minska år 2019. Orsaker till detta var exempelvis färre eldsvådor och akutvårdsuppdrag, det vill säga uppdrag i samband med akutvården av patienter. Detta framgår av regionförvaltningsverkens basserviceutvärdering där man granskar tillgången till snabb insats av räddningsväsendet och larmtjänster år 2019.

Det är kommunerna som bär ansvaret för ordnandet av räddningsverksamheten på räddningsväsendets områden som det i Finland finns 22. Räddningsväsendets områden motsvarar i regel landskapsområdena, men i Nyland är verksamheten indelad i flera områden. År 2019 skötte räddningsmyndigheterna i hela landet cirka 108 000 uppdrag. Tillgången till larmtjänster förverkligas enligt minimimålen i hela landet, men det finns också brister.

− I stora städer som i huvudstadsregionen har räddningsverken mest utmaningar när det gäller brådskande hjälp. Brister finns i beredskapen och hur man når olycksplatserna, berättar räddningsöverinspektör Mira Leinonen.

Hela Finland är indelat i riskklasser med fyra nivåer och räddningsverksamhetens tjänster planeras och riktas enligt dem. Åren 2017–2019 fanns det i områden med den högsta riskklassen mest brister gällande beredskapstiderna. Särskilt Helsingfors, Västra Nyland, Mellersta Nyland, Birkaland och Egentliga Finland är regioner med områden som hör till den högsta riskklassen.

Egen beredskap har stor betydelse

Det är omöjligt att helt förutse den framtida utvecklingen av räddningsverksamheten eftersom exempelvis väderförhållanden och naturfenomen påverkar verksamhetsmiljön. Ännu vet man inte om minskningen av utryckningar som skedde under 2019 kommer att fortsätta under kommande år. Räddningsverken genomför och planerar åtgärder för att avhjälpa nuvarande brister. Dessutom är det väsentligt att man försöker påverka vars och ens eget agerande för att minska risker.

− Genom räddningsmyndigheternas säkerhetskommunikation och övervakning kan man påverka människors medvetenhet om exempelvis olycksrisker. Det är särskilt viktigt och aktuellt att säkerställa äldre personers trygghet i hemmen och för att åstadkomma detta samarbetar räddningsväsendet med social- och hälsovårdsmyndigheterna i kommunerna, konstaterar Mira Leinonen.

 

Regionförvaltningsverkens utvärdering av basservicen 2019

Utvärdering av tillgången till basservice är regionförvaltningsverkens lagstadgade uppgift. Genom basserviceutvärderingen som görs vartannat år följer regionförvaltningsverken upp, övervakar och bedömer tillgången till basservice i hela landet.

Hur står det till med småbarnspedagogiken, kulturtjänsterna, biblioteken, ungdoms- och idrottsväsendet, barnskyddet, veterinärvården och räddningsväsendet i vårt land? Detta försöker utvärderingen av basservicen 2019 ge svar på. Utvärderingsrapporterna publicerades 15.6.2020 i regionförvaltningsverkens webbtjänst Patio.
 

Basserviceutvärderingen 2019: räddningsväsendet (patio.fi)
Basserviceutvärderingen 2019 i sin helhet (patio.fi)

#basservice
#utvärdering #regionförvaltningsverket

 

Mer information:

Räddningsöverinspektör Mira Leinonen, tfn 0295 016 572
fornamn.efternamn@rfv.fi