Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta - saatavuus

Valtakunnallinen arviointi

Mitkä kunnat ovat järjestäneet eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan erillisen valvontaeläinlääkärin toimesta?

95 % kunnista oli järjestänyt eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan erillisen valvontaeläinlääkärin toimesta vuoden 2019 lopussa.

Viidellä yhteistoiminta-alueella valvontaeläinlääkäriä ei ollut, vaan valvontatehtäviä hoitivat praktiikkaa tekevät kunnaneläinlääkärit. Näistä yhteistoiminta-alueista kolme perusti valvontaeläinlääkärin viran vuoden 2020 alussa. Suurella osalla (63 %) maan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista, jotka hoitavat kuntien eläinlääkintähuollon, oli yksi valvontaeläinlääkäri vuoden 2019 lopussa. 15 (24 %) yhteistoiminta-aluetta oli palkannut kaksi tai useampia valvontaeläinlääkäreitä vähintään osa-aikaisesti. Useamman valvontaeläinlääkärin tarve on havaittu muutamassa suuressa kaupungissa tai isoilla ja tuotantoeläinvaltaisilla yhteistoiminta-alueilla. Edelleen on alueita, joilla työmäärä yhdelle valvontaeläinlääkärille on suuri joko laajasta yhteistoiminta-alueesta tai eläintiheydestä johtuen. Näillä alueilla tulee arvioida tarvittavan resurssin määrä uudelleen. Muutama yhteistoiminta-alue hankkii valvonnan ostopalveluna naapurialueelta joko kokonaan tai osittain.

Yhden valvontaeläinlääkärin toimialue voi olla maantieteellisesti hyvin laaja. Yhteistoiminta-alueet käsittävät enimmillään 10–13 kuntaa, ja toisaalta Lapissa muutaman kunnan alueet ovat pinta-alaltaan suuria. Näillä alueilla ajomatkoihin kuluu paljon työaikaa. 

Joillakin yhteistoiminta-alueilla on keskinäisiä yhteistyösopimuksia, jotka antavat valvontaeläinlääkärille toimivallan tehdä tarkastuksia myös muulla kuin omalla yhteistoiminta-alueella. Sopimusten tarkoituksena on mahdollistaa valvontaeläinlääkäreiden kaipaama parityöskentely, jolloin valvontakäynnit voidaan tarvittaessa tehdä yhdessä kollegan kanssa. Sopimusten haittapuolina eläinlääkärit mainitsivat pidemmät ajomatkat tarkastuksille, mutta yleisemmin todettiin parityöskentelyn hyödyt (Juselius 2019).