Kulttuuripalvelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon kunnan kulttuuritoiminnassa on henkilöstöresursseja?

Yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui vuonna 2019 alle yksi henkilötyövuosi 39 prosentissa Etelä-Suomen ja 52 prosentissa koko Manner-Suomen kuntia.

Vuonna 2019 yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui alle yksi henkilötyövuosi 39 prosentissa, yhdestä kahteen henkilötyövuotta 24 prosentissa ja kahdesta enintään viiteen henkilötyövuotta 22 prosentissa Etelä-Suomen kuntia. Viisi tai useampi henkilötyövuosi yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui 15 prosentissa Etelä-Suomen kuntia – osuus oli yli kaksinkertainen koko Manner-Suomeen (7 %) verrattuna. (Taulukko 4.12.1.1.)

Yleisestä kulttuuritoiminnasta vastaavan henkilön virka oli useamman toimialan tehtäviä sisältävä yhdistelmävirka tai -toimi 63 prosentissa Etelä-Suomen kunnista ja 67 prosentissa kaikista kyselyyn vastanneista kunnista. Etelä-Suomessa osuus oli sama kuin vuonna 2017.

Taulukko 4.12.1.1. Yleisen kulttuuritoiminnan henkilötyövuodet kunnissa vuonna 2019.