Kirjastotilat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Kunta järjestää kirjastopalvelut kuntalaisten tarpeita vastaaviksi kirjastolakia (1492/2016) noudattaen.

Kirjastotilojen tarve moninaistuu ja paine omatoimikäytölle kasvaa sielläkin, missä omatoimikirjastoja ei vielä ole. Asiakkaat ja kuntalaiset tottuvat itse järjestämään kirjastossa toimintaa. Kirjasto mahdollistaa aktiivisen kansalaisuuden myös tällä tavoin, lukemisen lisäksi.

Tilat ja rakennukset vaativat jatkuvaa ylläpitoa, mutta julkisen talouden tulevaisuus ei koronakevään 2020 jälkeen näytä lupaavalta. Monitoimitalot, yhteiskäyttöiset tilat ja uudenlaiset toiminnalliset ratkaisut yleistyvät.

Väestö ikääntyy kaikissa maakunnissa, mutta kunnittain eri tahtiin. Etätyö ja etäopiskelu yleistyvät, samoin kuin yhteisöllisyyden tavat. Väestön muuttuviin tarpeisiin tulee kirjastotiloillakin pyrkiä ketterästi vastaamaan.