Kirjastotilat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 5.7.1.1 Kirjastonkäyttäjien arviot 2018 ja kirjastohenkilöstön arviot 2019 kirjastojen käytettävyydestä.

Taulukot

Taulukko 5.6.1.1 Pää- ja sivukirjastojen sekä kirjastoautojen määrät ja näiden muutos-% vuosina 2009 ja 2019 Etelä-Suomessa.

Taulukko 5.6.1.2 Tila-, henkilöstö- ja kirjastoaineistokulujen muutos 2010–2019 ja samat kulut asukaskohtaisina vuonna 2019.

Taulukko 5.6.1.3 Aukiolotunnit, jolloin henkilökunta on paikalla, vuosina 2014 ja 2019 ja tämän muutosprosentti, aukiolotunnit yhteensä 2014 ja 2019 ja tämän muutosprosentti ja omatoimiaukioloajan osuus aukioloajasta vuonna 2019.

Taulukko 5.7.1.1 Kirjastojen käyttäjäkoulutukset ja osallistujamäärät Etelä-Suomen alueella 2012 ja 2019.

Taulukko 5.7.1.2 Kirjastojen järjestämät tapahtumat ja osallistujamäärät Etelä-Suomessa 2012 ja 2019.

Taulukko 5.7.1.3 Kunnan muiden toimijoiden ja ulkopuolisten järjestämistä tapahtumista kirjastoissa Etelä-Suomessa 2017 ja 2019 ja muutos-%.