Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Keskeisten liikuntapaikkojen sijainti suhteessa väestön sijaintiin on hyvä, mutta saavutettavuudessa on alueellisia eroja. Erityisesti lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus on parantunut.  
  • Kunnallisten perusliikuntapaikkojen esteettömyydessä on edelleen paljon kehitettävää.  
  • Käyttövuorojen kysyntä on merkittävästi tarjontaa suurempaa erityisesti liikuntasalien ja liikuntahallien kohdalla, jotka tarjoavat vuoroja useille liikuntamuodoille.  
  • Voimassa olevia liikuntapaikkasuunnitelmia oli 42 prosentissa Etelä-Suomen vastanneista kunnista. Liikuntapaikkasuunnittelua osana kunnan hyvinvoinnin kehittämistä pitää vahvistaa. Samalla kuntalaisia pitää osallistaa liikuntapaikkojen suunnitteluun.  

Toimenpide-ehdotukset

  • Liikuntapaikkasuunnittelua toteutetaan kunnissa jatkuvana prosessina osana kunnan strategista kehittämistä ja maankäytön suunnittelua. Suunnittelussa otetaan huomioon väestörakenteen ja kuntatalouden muutokset.  Liikuntapaikkasuunnitteluun sisällytetään olemassa olevien liikuntapaikkojen säännöllinen kunnon ja toiminnallisuuden arviointi, kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seuranta ja vaikutusten ennakkoarviointi.  
  • Esteettömyys otetaan huomioon liikuntapaikkojen rakentamishankkeiden suunnittelun ja toteutuksen kaikissa vaiheissa. Kunnallisille liikuntapaikoille tehdään esteettömyyskartoitus.  
  • Osallisuusprosesseja ja osallisuusosaamista kunnissa kehitetään laajoja käyttäjäryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen käytön tehostamiseksi ja arkiliikunnan edellytysten parantamiseksi.