Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

 

Kuvio 6.4.1.1. Liikuntapaikkojen jakauma liikuntapaikkatyypin mukaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella

Taulukko 6.4.1.1. Liikuntapaikkojen määrä Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella