Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Liikuntapaikkojen saavutettavuutta tarkasteltiin arvioinnissa sekä fyysisen saavutettavuuden että esteettömyyden suhteen. Keskeiset liikuntapaikat ovat sijoittuneet kuntien liikuntatoimesta vastaavien viranhaltijoiden arvion mukaan hyvin yhdyskuntarakenteeseen ja ne ovat myös helposti keskeisimpien käyttäjäryhmien saavutettavissa. Esimerkiksi 97 prosenttia Etelä-Suomen alueen väestöstä asuu korkeintaan 20 minuutin autoajomatkan päässä lähimmästä uimahallista.

Kuntien tulee arvioida suunnitelmallisesti liikuntapaikkojen kuntoa sekä panostaa niiden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen liikuntapaikkaverkon kattavuuden turvaamiseksi.

Liikuntapaikkojen riittävyys vaihtelee liikuntapaikkatyypeittäin ja alueittain. Eniten kysyntä ylitti tarjonnan liikuntasalien ja -hallien osalta. Uusien kohteiden rakentamisen painopiste on tulevaisuudessa laajoja käyttäjäryhmiä palvelevissa liikuntapaikoissa. Samalla kuntien tulee tehostaa sisäliikuntapaikkojen käyttöä yhtenäistämällä erityisesti liikuntasalien ja -hallien käyttövuorojen jakoa sekä seuraamalla vuorojen käyttöastetta.

Liikuntapaikkojen esteettömyydessä on paljon parannettavaa. Esteettömyys on otettava huomioon uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa kaikissa suunnittelun vaiheissa. Kunnallisista liikuntapaikoista on laadittava esteettömyyskartoitus, jonka perusteella esteettömyyttä lähdetään parantamaan.