Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 6.6.1.1. Uimahallien saavutettavuus autolla Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kartta 6.6.1.2. Jäähallien saavutettavuus autolla Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kartta 6.6.1.3. Lähiliikuntapaikkojen saavutettavuuden muutos vuosien 2013 ja 2019 välillä Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuviot

Kuvio 6.4.1.1. Liikuntapaikkojen jakauma liikuntapaikkatyypin mukaan  Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella

Kuvio 6.6.1.1. Lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus kevyen liikenteen väylää pitkin vuosina 2013 ja 2019 Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 6.6.1.2. Keskeisten liikuntapaikkojen sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen saavutettavuuden näkökulmasta Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna 2019.

Kuvio 6.7.1.1. Liikuntapaikkojen määrä kunnissa suhteessa kysyntään Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna 2019.

Kuvio 6.7.1.2. Liikuntapaikat, joiden käyttövuorojen kysyntä kunnissa on merkittävästi tarjontaa suurempaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna 2019.