Nuorille suunnatut palvelut kunnassa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Kysely Manner-Suomen kunnille: Vuoden 2019 nuorisotoimen peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi. Nuorille suunnatut palvelut. Vastausaika 1.11.2019-15.1.2020, vastausprosentti 99,7% (293 kuntaa).

Kuntalaki 410/2015

Nuorisolaki 1285/2016

Autio, Kirsi & Bamming, Ruth 2018. Yhteinen näky, yhteinen ymmärrys – Kuntien monialainen yhteistyö nuorten palvelujen ja kasvu- ja elinolojen kehittämisessä 2017. Aluehallintovirastojen julkaisuja 56/2018.