Nuorille suunnatut palvelut kunnassa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 7.4.1.1. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen 0–28-vuotiaiden nuorten prosenttiosuus koko seutukunnan väestöstä 31.12.2019.

Kuvio 7.6.1.1. Kuntien arvio, kuinka hyvin kunnan nuoret tuntevat eri palveluja eli löytävät tiedon, mistä saada tarvittaessa apua ja neuvontaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.1.2. Kuntien arvio tarjottujen avoimen ja yhteisöllisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.1.3. Kuntien arvio tarjottujen kohdennetun ja erityisnuorisotyön palvelujen riittävyystasosta Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.1.4. Kuntien arvio lapsille/nuorille suunnattujen harrastusten, vapaa-ajan toimintojen, liikuntapalvelujen ja kirjastopalvelujen riittävyystasosta Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.1.5. Kuntien arvio tarjottujen koulutuspalvelujen riittävyystasosta Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.1.6. Kuntien arvio tarjottujen mielenterveyspalvelujen riittävyystasosta Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.1.7. Kuntien arvio tarjottujen päihdepalvelujen riittävyystasosta Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.1.8. Kuntien arvio tarjottujen sosiaalipalvelujen riittävyystasosta Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.1.9. Kuntien arvio tarjottujen terveydenhuollon palvelujen riittävyystasosta Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.1.10. Kuntien arvio, kuinka verkosto on onnistunut nuorisolain määrittämässä tehtävässä palvelujen yhteensovittamisessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.1.11. Kuntien arvio tarjottujen työllisyyspalvelujen riittävyystasosta Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.1.12. Kuntien arvio tarjottujen asumisen palvelujen riittävyystasosta Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.1.13. Kuntien arvio kunnassa tarjolla olevista julkisen liikenteen palveluista siitä näkökulmasta, että käyttäjiä ovat nuoret Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Taulukot

Taulukko 7.4.1.1. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen 0–28-vuotiaiden nuorten määrä seutukunnittain vuosina 2016–2019.

Taulukko 7.6.1.1. Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuntien arvio, kuinka hyvin kunnan nuoret tuntevat eri palveluja eli löytävät tiedon, mistä saada tarvittaessa apua ja neuvontaa, keskiarvo.

Taulukko 7.6.1.2. Etelä-Suomen aluehallintoviraston maakuntien arvio, kuinka verkosto on onnistunut nuorisolain määrittämässä tehtävässä palvelujen yhteensovittamisessa.