Kulttuuripalvelut

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon kunnan kulttuuritoiminnassa on henkilöstöresursseja?

Yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui vuonna 2019 alle yksi henkilötyövuosi 54 prosentissa Itä-Suomen kuntia ja 52 prosentissa koko Manner-Suomen kuntia.

Vuonna 2019 yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui alle yksi henkilötyövuosi 54 prosentissa, yhdestä kahteen henkilötyövuotta 30 prosentissa ja kahdesta enintään viiteen henkilötyövuotta 11 prosentissa Itä-Suomen kuntia. Viisi tai useampi henkilötyövuosi yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui kolmessa prosentissa Itä-Suomen kuntia – osuus oli puolet pienempi kuin koko Manner-Suomessa (7 %). (Taulukko 4.12.2.1.)

Yleisestä kulttuuritoiminnasta vastaavan henkilön virka oli useamman toimialan tehtäviä sisältävä yhdistelmävirka tai -toimi 68 prosentissa Itä-Suomen kunnista ja 67 prosentissa kaikista kyselyyn vastanneista kunnista vuonna 2019. Vuonna 2017 yleisestä kulttuuritoiminnasta vastaavan henkilön virka oli useamman toimialan tehtäviä sisältävä yhdistelmävirka tai -toimi 57 prosentissa kyselyyn vastanneista Itä-Suomen AVI-alueen kunnista.

Taulukko 4.12.2.1. Yleisen kulttuuritoiminnan henkilötyövuodet kunnissa vuonna 2019.