Kirjastotilat

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lähitulevaisuuden näkymät

Arvioinnin kysymyksenasettelussa on huomioitu vahvasti lähitulevaisuuden näkymät kirjastoissa. Kolmannessa arviointikysymyksessä pyritään selvittämään, miten kunnat kehittävät kirjastotiloja ja niiden palveluja tulevaisuuden tarpeisiin kirjastolain mukaisesti. Vastauksissa näkyy, että kirjastot ovat vahvasti sisäistäneet uudessa kirjastolaissa kirjastoille annetut tehtävät. Kirjastoissa joudutaan kuitenkin priorisoimaan tekemistä ja toiminnan kehittämistä kunnan talouden puitteissa.

Tiloihin vaikuttavat uudet aineisto- ja palvelumuodot. Itä-Suomen kirjastoissa nähtiin kirjastotilojen tulevaisuuden trendeinä omatoimikirjastojen lisääntyminen, verkkoaineistojen ja -palvelujen tarjonnan lisääntyminen ja sen vaikutukset kirjastotiloihin, muuttuvien asiakastarpeiden huomioiminen entistä paremmin sekä tilojen yhteiskäyttö.

Omatoimikirjastopalvelun käyttöönoton ja kirjastotoiminnan monipuolistamisen rinnalla Itä-Suomen kirjastoissa näkyy kirjastohenkilöstön vähenemisen trendi. Vaikka kirjastopalvelun saatavuus paranee lisääntyneiden aukioloaikojen myötä, saattaa kirjastopalvelua uhata palvelujen yksipuolistuminen ja palvelun laadun heikkeneminen, jos henkilökohtaisen palveluajan vähetessä myös henkilökunnan määrä vähenee kirjastoissa. Etenkin kirjastojen kehittämistoiminnasta vastaavan korkeakoulutetun kirjastohenkilöstön määrä on vähentynyt Itä-Suomessa toisin kuin koko maassa.