Kirjastotilat

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 5.6.2.1. Omatoimikirjastot Suomessa

Kuviot

Kuvio 5.4.2.1. Eri ikäryhmien väestöosuuden kehitys Itä-Suomen AVI-alueella vuosina 2016 – 2019

Kuvio 5.4.2.2. Väestöennuste ikäryhmittäin ja maakunnittain Itä-Suomen AVI-alueella vuonna 2040

Kuvio 5.4.2.3. Aukiolotuntien muutosprosentti Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa vuosina 2014 - 2019

Kuvio 5.6.2.1. Palvelupaikkojen muutosprosentti Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa vv.1999–2019

Kuvio 5.6.2.2. Hyötypinta-ala neliömetreinä/asukas Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa vuosina 2009 ja 2019

Kuvio 5.6.2.3. Omatoimiaukiolo prosenttia kokonaisaukiolosta Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa vuosina 2014 ja 2019

Kuvio 5.6.2.4. Kokonaisaukiolotuntien ja aukiolotuntien, jolloin henkilökunta paikalla muutosprosentti 2014 – 2019 Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa

Kuvio 5.6.2.5. Tilakustannukset Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa vv. 2010 - 2019

Kuvio 5.6.2.6. Tilakustannus euroa/asukas Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa vuosina 2010 ja 2019.

Kuvio 5.6.2.7. Tila-, henkilöstö- ja kirjastoaineistokustannukset/asukasluku 2010-2019 (100=2010) koko maa ja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvio 5.7.2.1. Arviot kirjastotilojen käytettävyydestä: toteutunut erittäin hyvin tai hyvin, Itä-Suomen AVI-alueen kirjastot

Kuvio 5.7.2.2. Kunnan muiden toimijoiden ja ulkopuolisten järjestämät tapahtumat, muutosprosentti 2017 ja 2019 Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa

Kuvio 5.7.2.3. Kirjastotilan vahvuudet ja mahdollisuudet, Itä-Suomen AVI-alueen kirjastot

Kuvio 5.8.2.1. Aukiolotuntien ja kirjaston palkkaaman henkilökuntamäärän muutosprosentti vuosina 201 –2019 Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa

Taulukot

Taulukko 5.4.2.1. Pääkirjastojen ja lähikirjastojen määrä Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa vuosina 1999 ja 2019

Taulukko 5.4.2.2. Pääkirjastojen ja lähikirjastojen määrä Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa vuosina 2017 - 2019

Taulukko 5.6.2.1. Kirjastokäynnit Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa 2009 ja 2019

Taulukko 5.7.2.1. Kirjastojen käyttäjäkoulutusten ja niihin osallistuneiden määrä Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa 2012 ja 2019

Taulukko 5.7.2.2. Kirjastojen tapahtumat ja niihin osallistuneiden määrä Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa 2012 ja 2019