Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Keskeisten liikuntapaikkojen sijainti suhteessa väestön sijaintiin on hyvä, ja erityisesti lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus on parantunut verrattuna vuoteen 2013. Uimahallien, jäähallien ja lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus on kuitenkin Itä-Suomessa koko maahan verrattuna huonompaa.
  • Käyttövuorojen kysyntä on merkittävästi tarjontaa suurempaa erityisesti liikuntasalien ja liikuntahallien kohdalla, jotka tarjoavat vuoroja useille liikuntamuodoille. Vaikka lähiliikuntapaikkojen määrä on kasvanut, lähes viidesosa kunnista arvioi, ettei niitä ole riittävästi suhteessa väestön määrään.
  • Liikuntapaikkasuunnitelmien määrä Itä-Suomen kunnissa oli lisääntynyt merkittävästi ja myös liikuntatoimen osallistuminen kunnan maankäytön suunnitteluun ja kaavoitusprosesseihin oli lisääntynyt verrattuna vuoteen 2013.
  • Kunnallisten perusliikuntapaikkojen esteettömyydessä on edelleen paljon kehitettävää.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Liikuntapaikkasuunnittelua toteutetaan kunnissa jatkuvana prosessina osana kunnan strategista kehittämistä ja maankäytön suunnittelua. Suunnittelussa otetaan huomioon väestörakenteen ja kuntatalouden muutokset. Liikuntapaikkasuunnitteluun sisällytetään olemassa olevien liikuntapaikkojen säännöllinen kunnon ja toiminnallisuuden arviointi, kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seuranta ja vaikutusten ennakkoarviointi. 
  • Esteettömyys otetaan huomioon liikuntapaikkojen rakentamishankkeiden suunnittelun ja toteutuksen kaikissa vaiheissa. Kunnallisille liikuntapaikoille tehdään esteettömyyskartoitus. 
  • Kunnissa kehitetään osallisuusprosesseja ja osallisuusosaamista laajoja käyttäjäryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen käytön tehostamiseksi ja arkiliikunnan edellytysten parantamiseksi.