Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kartta 6.6.2.1. Uimahallien saavutettavuus autolla Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella 

Kartta 6.6.2.2. Jäähallien saavutettavuus autolla Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella

Kartta 6.6.2.3. Ero lähiliikuntapaikkojen saavutettavuudessa kevyen liikenteen verkkoa pitkin Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosien 2013 ja 2019 välillä

Kuvio 6.6.2.1. Uimahallien saavutettavuus kevyen liikenteen verkkoa pitkin Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella

Kuvio 6.6.2.2. Jäähallien saavutettavuus kevyen liikenteen verkkoa pitkin Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella

Kuvio 6.6.2.3. Ero lähiliikuntapaikkojen saavutettavuudessa kevyen liikenteen verkkoa pitkin Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosien 2013 ja 2019 välillä

Kuvio 6.6.2.4. Keskeisten liikuntapaikkojen sijoittuminen

Kuvio 6.6.2.5. Uimahallikuljetusten järjestäminen kunnissa

Kuvio 6.7.2.1. Liikuntapaikkojen määrä kunnissa suhteessa kysyntään

Kuvio 6.7.2.2. Liikuntapaikat, joiden käyttövuorojen kysyntä kunnissa on merkittävästi tarjontaa suurempaa

Kuvio 6.7.2.3. Liikuntapaikat, joiden käyttövuorojen kysyntä kunnissa on merkittävästi tarjontaa suurempaa maakunnittain tarkasteltuna

Kuvio 6.7.2.4. Liikuntapaikkasuunnitelmat kunnissa

Kuvio 6.8.2.1. Uimahallien esteettömyys

Kuvio 6.8.2.2. Liikuntapaikkojen esteettömyyssuunnitelmat

Kuvio 6.8.2.3. Käyttäjien osallistumismahdollisuuksia kuntien liikuntapaikkasuunnittelussa