Nuorille suunnatut palvelut kunnassa

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Liikuntapaikkatietokanta LIPAS

Peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus https://www.patio.fi/web/pepa-2017-valtakunnallinen/nuorten-osallistuminen.

Peruspalvelujen arviointi 2015 https://www.patio.fi/pepa-2015-isavi.

Valtakunnallinen nuorisotyön- ja politiikan ohjelma VANUPO 2020-2023

Itä-Suomen nuorisopuntari 2016. Eriksson, Susan & Ronkainen, Jussi (toim.) 2016. Mitä nuoret ajattelevat palveluista?: Itä-Suomen nuorisopuntarissa nuoret ja palvelujärjestelmä. Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 109, Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Pöysä, Ville & Tuuva-Hongisto, Sari. 2017. Onks käyntii ja onks kyytii? Nuorille merkitykselliset palvelut syrjäseudulla. Teoksessa: Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 198. s. 221–236.