Nuorille suunnatut palvelut kunnassa

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 7.4.2.1. Itä-Suomen aluehallintoviraston alueen 0–28-vuotiaiden nuorten prosenttiosuus koko seutukunnan väestöstä 31.12.2019.

Kuvio 7.6.2.1. Kuntien arvio tarjottujen avoimen ja yhteisöllisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.2.2. Kuntien arvio, kuinka hyvin kunnan nuoret tuntevat eri palveluja eli löytävät tiedon, mistä saada tarvittaessa apua ja neuvontaa Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.2.3. Kuntien arvio tarjottujen kohdennetun ja erityisnuorisotyön palvelujen riittävyystasosta Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.2.4. Kuntien arvio osallisuustoiminnan ja yhteiskunnallisen nuorisotyön palvelujen riittävyystasosta Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.2.5. Kuntien arvio lapsille/nuorille suunnattujen harrastusten, vapaa-ajan toimintojen, liikuntapalvelujen ja kirjastopalvelujen riittävyystasosta Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.2.6. Kuntien arvio tarjottujen koulutuspalvelujen riittävyystasosta Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.2.7. Kuntien arvio tarjottujen mielenterveyspalvelujen riittävyystasosta Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.2.8. Kuntien arvio tarjottujen päihdepalvelujen riittävyystasosta Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.2.9. Kuntien arvio tarjottujen sosiaalipalvelujen riittävyystasosta Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.2.10. Kuntien arvio tarjottujen terveyspalvelujen riittävyystasosta Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.2.11. Kuntien arvio tarjottujen terveyspalvelujen riittävyystasosta Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.2.12. Kuntien arvio, kuinka verkosto on onnistunut nuorisolain määrittämässä tehtävässä palvelujen yhteensovittamisessa Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.2.13. Kuntien arvio tarjottujen työllisyyspalvelujen riittävyystasosta Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.2.14. Kuntien arvio tarjottujen asumisen palvelujen riittävyystasosta Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kuvio 7.6.2.15. Kuntien arvio kunnassa tarjolla olevista julkisen liikenteen palveluista siitä näkökulmasta, että käyttäjiä ovat nuoret Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Taulukot

Taulukko 7.4.2.1. Itä-Suomen aluehallintoviraston alueen 0–28-vuotiaiden nuorten määrä seutukunnittain vuosina 2016–2019.

Taulukko 7.6.2.1. Itä-Suomen aluehallintoviraston alueen maakuntien arvio tarjottujen mielenterveyspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo.

Taulukko 7.6.2.2. Itä-Suomen aluehallintoviraston alueen maakuntien arvio tarjottujen työllisyyspalvelujen riittävyystasosta, keskiarvo.