Eläinlääkäripalvelujen saatavuus

Valtakunnallinen arviointi

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Kunnat ovat järjestäneet päiväaikaisen eläinlääkäripalvelun koko maassa tavallisimmin palkkaamalla kunnaneläinlääkärin tai vaihtoehtoisesti ostamalla palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta tai Yliopistolliselta eläinsairaalalta. Kunnaneläinlääkärit toimivat nykyään enenevässä määrin yhteistoiminta-alueen kaikkien kunnaneläinlääkärien yhteisvastaanotoilta käsin, josta palvelu tarjotaan koko alueelle. Osalla kunnista on edelleen yhden eläinlääkärin vastaanottoja, joilla eläinlääkäri hoitaa kaikki tehtävät yksin. 
  • Julkisia palveluja täydentävät lähes koko maassa yksityiset eläinlääkäripalvelut pienelämille. Yksityiset hevosklinikat ovat keskittyneet suurimpien raviratojen ympäristöön ja hevostiheille alueille. Tuotantoeläimille on saatavilla yksityisiä eläinlääkäripalveluja lähinnä terveydenhuoltoon, mutta sairastapauksien hoitoon vain yksittäisillä alueilla.

Toimenpide-ehdotukset

  • Eläinlääkäripalvelut on järjestettävä siten, että eläinlääkärit voivat jakaa keskenään kiireelliset ja suunnitelmalliset työnsä. Tämä voidaan järjestää esimerkiksi keskittämällä riittävän suuren alueen kunnaneläinlääkärit yhteisvastaanotolle, jolloin myös eläinlääkärien työjärjestelyt ja työnjako tasapuolistuvat.
  • Kuntien tulee panostaa eläinlääkärien kouluttautumiseen alueilla, joilla on erityisiä tarpeita tietyn alan asiantuntemukseen, esimerkiksi terveydenhuoltoon.